Tryb podstawowy udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych

128.00 

Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-88-5

Liczba stron: 208

Okładka: twarda

Wydanie: pierwsze

Kategoria: SKU: TPUZoWPPU

Opis

Jak wykorzystać negocjacje w celu ulepszenia treści złożonych ofert?
Czym różni się procedura wyboru oferty najkorzystniejszej w zależności od wariantu?
W jaki sposób zostały zmodyfikowane przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania?
Czym jest oferta dodatkowa i oferta ostateczna?

Wprowadzony w nowym pzp tryb podstawowy będzie stanowił najczęściej stosowany przez zamawiających tryb udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. W publikacji zostały omówione, krok po kroku, jego warianty: standardowy, z negocjacjami fakultatywnymi i obligatoryjnymi. Autorka analizuje, w jaki sposób można wykorzystać elastyczność, jaką daje wariant drugi, kiedy wybrać ofertę najkorzystniejszą, a kiedy zaprosić wykonawców do kolejnego etapu postępowania. Wyjaśnia również, jak zastosować negocjacje w celach nawiązania dialogu i pozyskania jak najlepszych rozwiązań odnoszących się do zamówienia.

Książka została wzbogacona o liczne schematy oraz analizę najnowszego orzecznictwa. Wybrane zagadnienia zostały opisane na konkretnych przykładach wziętych z praktyki zawodowej. Czytelnicy otrzymają cenne wskazówki dotyczące m.in. opisu potrzeb i wymagań, sporządzenia swz i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Autorka:

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz – radca prawny, ekspert ds. prowadzenia procesów inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami, szkoleniowiec i autorka publikacji. Partner w Square Kancelaria Prawna.

 

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-66248-88-5

Rok wydania:

2021

Wydanie:

pierwsze

Liczba stron:

208

Okładka:

twarda

Spis treści

Spis treści
Spis skrótów
Wstęp

 

Rozdział 1
Ramy prawne

Rozdział 2
Cechy trybu podstawowego

Rozdział 3
Warianty

3.1. Wariant bez negocjacji
3.2. Wariant z możliwymi negocjacjami
3.3. Wariant z obowiązkowymi negocjacjami

Rozdział 4
Cel prowadzenia negocjacji

Rozdział 5
Przebieg postępowania – wariant pierwszy

5.1. Krok 1 – wszczęcie postępowania
5.2. Krok 2 – udostępnienie, wyjaśnienie i ewentualna zmiana SWZ

5.2.1. Udostępnienie SWZ
5.2.2. Obligatoryjne elementy SWZ
5.2.3. Fakultatywne elementy SWZ
5.2.4. Wyjaśnienie treści SWZ
5.2.5. Zmiana SWZ

5.3. Krok 3 – złożenie i otwarcie ofert
5.4. Krok 4 – badanie i ocena ofert
5.5. Krok 5 – wybór oferty najkorzystniejszej
5.6. Krok 6 – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (zakończenie postępowania)
5.7. Podsumowanie

Rozdział 6
Przebieg postępowania – wariant drugi

6.1. Uwagi ogólne
6.2. Elementy wspólne dla wariantu pierwszego i drugiego
6.3. Przebieg postępowania w wariancie drugim w sytuacji, gdy zamawiający zdecyduje o prowadzeniu negocjacji

6.3.1. Krok 4a – ustalenie, który z wykonawców zostanie zaproszony do negocjacji oferty
6.3.2. Krok 4b – zaproszenie wykonawców do negocjacji złożonych ofert
6.3.3. Krok 4c – negocjacje
6.3.4. Krok 4d – zaproszenie do składania ofert dodatkowych
6.3.5. Krok 4e – złożenie ofert dodatkowych przez wykonawców i ich otwarcie przez zamawiającego
6.3.6. Krok 4f – dodatkowe badanie ofert

6.4. Podsumowanie

Rozdział 7
Przebieg postępowania – wariant trzeci

7.1. Uwagi wstępne
7.2. Elementy procedury właściwe dla wariantu trzeciego trybu podstawowego

7.2.1. Opis potrzeb i wymagań
7.2.2. Złożenie ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i ich badanie
7.2.3. Negocjacje
7.2.4. Dalszy przebieg postępowania w wariancie trzecim trybu podstawowego

7.3. Podsumowanie

 

Podsumowanie
Dodatek
Bibliografia
Spis aktów prawnych
Orzecznictwo