Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców

188.00 

Autorzy: Iwona Ziarniak, Piotr Pieprzyca, Martyna Lubieniecka

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-48-9

Liczba stron: 692

Okładka: twarda

Wydanie: pierwsze

Kategoria: SKU: KDWUPZP Tag:

Opis

Pierwszy komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych przygotowany z myślą o wykonawcach. W sposób praktyczny i kompleksowy omawia nowy stan prawny, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia, które bezpośrednio wpływają na podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego. Dla zrozumienia nowych przepisów, zostały one także porównane z dotychczas obowiązującymi.

Autorzy szczegółowo objaśniają m.in. kwalifikację podmiotową wykonawców, zasady komunikacji z zamawiającym, tryby udzielania zamówień oraz nieistniejące wcześniej regulacje dotyczące umów. Ponadto wyjaśniają wybrane regulacje skierowane do zamawiających, co pozwoli na lepsze poznanie drugiej strony postępowania i w rezultacie pomoże zmniejszyć liczbę popełnianych błędów.

Komentarz zawiera praktyczne wskazówki, podane w przystępny sposób, które z pewnością pomogą wykonawcom dobrze się przygotować do udziału w postępowaniu. Pozwoli on także na skuteczne dochodzenie swoich praw przy zastosowaniu przysługujących wykonawcom środków ochrony prawnej, takich jak postępowanie odwoławcze i postępowanie skargowe.

Autorzy:

Martyna Lubieniecka – radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji z tej dziedziny, były pracownik UZP, trener i doświadczony szkoleniowiec. Praktyk, reprezentujący głównie wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Piotr Pieprzyca – ekspert ds. zamówień publicznych, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. W latach 2004–2007 arbiter na liście Prezesa UZP. Wieloletni praktyk, szkoleniowiec, wykładowca i autor artykułów z zakresu zamówień. Właściciel firmy doradczej PROZAM.

Iwona Ziarniak – ekspert w zakresie zamówień publicznych, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET. Od 1998 r. kieruje zespołami wsparcia sprzedaży w firmach informatycznych ubiegających się o zamówienia publiczne. Wykładowca i autorka wielu publikacji. Członek rady programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-66248-48-9

Rok wydania:

2021

Wydanie:

pierwsze

Liczba stron:

692

Okładka:

twarda

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Dział I

Przepisy ogólne

Dział II

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Dział III

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Dział IV

Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych

Dział VII

Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

Dział IX

Środki ochrony prawnej

Dział X

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 

Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa