Czy i kiedy można wprowadzić zmiany w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego należnego wykonawcy robót budowlanych?

Jesteś tutaj:
Do góry