Czy biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone do przepisów pzp dotyczące zlecania usług społecznych, można powiedzieć, że ich udzielanie jest teraz łatwiejsze?

Jesteś tutaj:
Do góry