Czy powinny istnieć jakiekolwiek ramy czasowe dla dokonania przez wykonawcę procedury samooczyszczenia, czy też wykonawca powinien przeprowadzić ją niezwłocznie po stwierdzeniu przez zamawiającego, że podlega wykluczeniu?

Jesteś tutaj:
Do góry