Czy zakres wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2 pzp rozszerza się na dostawy i usługi niebędące przejawem dzieła artystycznego, a dla których istnieje rynek konkurencyjny, np. technika sceniczna, usługi gastronomiczne, hotelarskie czy drukowania?

Jesteś tutaj:
Do góry