Czy uzasadnione jest wzywanie wykonawcy do uzupełnienia raz jeszcze dokumentów po dokonaniu przez niego wadliwego ich samouzupełnienia?

Jesteś tutaj:
Do góry