Dlaczego wartość wynagrodzenia należnego podmiotowi udostępniającemu wykonawcy swoje zasoby (będącemu jednocześnie podwykonawcą) powinna być ujęta w cenie oferty wykonawcy?

Jesteś tutaj:
Do góry