Ustawodawca nie określił, co oznacza pojęcie kluczowych zadań w ramach zamówienia. Jak zatem należy rozumieć to sformułowanie w przypadku zamówień na usługi?

Jesteś tutaj:
Do góry