Czy zamawiający jest zobowiązany wpisywać umowy o pracę do rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, o którym mowa w nowym art. 34a ufp?

Jesteś tutaj:
Do góry