Jak należy ocenić unieważnienie decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego w sytuacji popełnienia przez niego błędu na etapie dokonywania wyboru oferty?

Jesteś tutaj:
Do góry