Czy poprawna jest wypracowana przez orzecznictwo TSUE teza, że istotna zmiana do zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Jesteś tutaj:
Do góry