Pozacenowe kryteria oceny. Czy zastosowanie przez zamawiającego kryterium jakościowego w ramach kryterium oceny ofert w zamówieniach IT jest uzasadnione?

Jesteś tutaj:
Do góry