Czy wykazywanie tożsamości czynu wykonawcy, który popełnił za granicą przestępstwo podobne do wskazanego w polskim prawie, gwarantuje zamawiającemu wykluczającemu wykonawcę prawidłową ocenę tego przestępstwa?

Jesteś tutaj:
Do góry