Czy sposób określenia przesłanek nieważności w art. 457 ust. 1 pzp realnie ogranicza możliwość zastosowania tego przepisu w praktyce?

Jesteś tutaj:
Do góry