W jakim zakresie wykonawca może powoływać się na doświadczenie zdobyte w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których brał udział jako członek konsorcjum?

Jesteś tutaj:
Do góry