Jak można ocenić z punktu widzenia zamawiającego rygor dowodowy, który pzp nakłada na wykonawcę wezwanego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny? Czy brak ustalonego odgórnie katalogu dowodów jest korzystny dla zamawiającego?

Jesteś tutaj:
Do góry